Sazvana izborna Skupština Puhačkog orkestra Općine Dobnja Dubrava - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Predsjednik  Puhačkog orkestra Općine Donja Dubrava, Vedran Klarić, je sazvao redovnu izbornu godišnju Skupštinu koja će se održati u subotu 8.04.2017. u 20.00 h u prostorijama udruge u zgradi Zalan
                           
Predlaže se slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje skupštine
2. Izbor radnih tijela
    a) Radnog predsjedništva 
    b) Zapisničara
    c) Dva ovjerovitelja zapisnika
    d) Verifikacijske komisije
3. Izvješće verifikacijske komisije
4. Izviješća o radu za 2016. godinu
5. Financijsko izviješće za 2016. godinu
6. Izviješće nadzornog odbora
7. Izvještaj umjetničkog voditelja
8. Rasprava o izviješćima i usvajanje
9. Izmjene članka 38.  statuta Udruge
10. Davanje razrješnice i izbor:
     a) predsjednika
     b) dopredsjednika 
     c) tajnika
     d) blagajnika
     e) umjetničkog voditelja udruge  
     f)  članova upravnog odbora 
    g) nadzornog odbora
     h) stegovne komisije
 i) inventurne komisije
    11.  Prijedlog plana rada i financijskog plana za 2017.
    12.  Riječ gostiju
    13.  Podjela zahvalnica
    14.  Ostalo

Nakon skupštine predviđen je skromni domjenak. Molimo Vas da sa sobom ponesete OIB radi zakonske obaveze evidencije članova. 
   
 
                               Vedran Klarić,  predsjednik 

Natrag