Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore studentima - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Temeljem Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim i izvanrednim studentima za akademsku godinu 2015./2016., Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Dubrava raspisuje 

                                        JAVNI POZIV

za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim i izvanrednim studentima za akademsku godinu 2015./2016.

Jednokratna financijska potpora iznosi 500 kuna, dodjeljuje se svim redovnim i izvanrednim studentima s prebivalištem na području Općine Donja Dubrava koji su u statusu redovnog ili izvanrednog studenta (osim izvanrednih studenata koji obrazovni program pohađaju uz rad)  akademske godine 2015./2016. upisani na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili u inozemstvu te pod istim uvjetima i onima koji su upisani na privatne visokoškolske ustanove s pravom javnosti.
Pravo na isplatu potpore studenti ostvaruju prijavom na javni poziv uz dostavu sljedeće dokumentacije:

1. popunjenog i potpisanog obrasca prijave
2. preslike osobne iskaznice važeće 18. veljače 2016.  
3. originala potvrde visokoškolske ustanove o upisu u akademsku godinu 2015./2016. u statusu redovnog ili izvanrednog studenta. 
  
Prijave se šalju poštom ili osobno  na adresu: 
Općina Donja Dubrava, Trg Republike 16, 40328 Donja Dubrava s naznakom „za potporu studentima“ do 18. ožujka 2016.
Ovaj poziv, Odluka i obrazac prijave objavljeni su na službenim stranicama Općine Donja Dubrava www.donjadubrava.hr, gdje će biti objavljene i odluke o isplati sredstava. 

KLASA:    604-01/16-01/01                     
URBROJ: 2109/05-16-01/01
Donja Dubrava, 18. veljače 2016.                


Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Dubrava


Obrazac prijave, kao i odkuka u dodjeli studentskih potpora  priloženi su u dokumentu dolje.


Odluka o jednokratnim potporama 2016 Prijavni obrazac studentske potpore 2016
Natrag