Postavljena prometna signalizacija i sigurnosna ogledala - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Na prijedlog mještana te nakon izrađenog projekta odnosno Elaborata označavanja turističkih i ostalih sadržaja koji je izradilo poduzeće Međimurje projekta iz Čakovca, te dobivene suglasnosti od Hrvatskih cesta za postavljanje signalizacije, naručeni su obavijesni znakovi odnosno putokazi koji vode ka školi, Dječjem vrtiću, te Sportskom parku. Postave spomenutih znakova i prometnih ogledala odradili su načelnik i pročelnik Općine i to na sljedećim lokacijama:
- turistički znakovi – Trg Republike i Zagrebačka ulica, dok su prometna ogledala radi sigurnosti kretanja u prometu postavljena u ulici Podravska na ulazu u mjestu od strane HE Dubrava, te Dravskoj ulici.

Natrag