Obavljen tehnički pregled pješačko - biciklističke staze 3. travnja - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Na zahtjev Općine Donja Dubrava 23.10.2015. izvršen je tehnički pregled izgrađene pješačko - biciklističke staze (PBS) na dijelu ŽC 2041 u ulici 3. travnja.
Tehničkom pregledu uz načelnika Dražena Misera prisustvovali su Josip Sršan, te Valentina Horvat Pavčec - službene osobe Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Stjepan Horvat - predstavnik Međimurje plina d.o.o., Ivan Sermek predstavnik Međimurskih voda d.o.o., Igor Dvanajščak - voditelj Organizacijske jedinice za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta unutar ŽUC-a, Igor Kos - izvođač radova, Mario Božinović izrađivač glavnog projekta, te Renato Slaviček nadzorni inženjer.
Nakon predočene dokumentacije i pregleda izvedenih radova na pješačko – biciklističkoj stazi, utvrđeno je da su svi radovi izvedeni u skladu sa aktom o građenju i projektnom dokumentacijom, te je dokazana pouzdanost građevine.
Na osnovu naprijed iznijetog doneseno je mišljenje i prijedlog da se Općini izda Uporabna dozvola za predmetnu pješačko – biciklističku stazu. 


                         Općina Donja Dubrava

Natrag