Objava biračima - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Poštovani, 
Predsjednica Republike Hrvatske je dana 05. listopada 2015. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Prema istoj Odluci izbori će se održati 08. studenoga 2015. godine. 
U privitku se dostavlja Objava biračima, KLASA: 013-01/15-01/52, URBROJ: 515-03-01-02/1-15-2 od 06. listopada 2015. godine, kojom se obavještavaju birači o mogućnosti, vremenu i načinu pregleda, dopune i ispravka podataka upisanih u Registar birača. 

Priloženu Objavu biračima potrebno je objaviti na internetskim stranicama vašeg grada, odnosno općine, te istaknuti na oglasnoj ploči, odnosno mjestu dostupnom građanima. 
 
Srdačan pozdrav.
 
Ingrid Šoltić, mag.iur.
voditeljica Službe za opću upravu
u Uredu državne uprave u Međimurskoj županijiOBJAVA BIRACIMA_Hrvatski sabor_2015
Natrag