Aktivnosti načelnika Misera između dviju sjednica Općinskog vijeća - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Na početku 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava, načelnik Općine, Dražen Miser, podnio je izvještaj o svom radu između dvije sjednice. Što je u tom periodu radio načelnik možete pročitati u nastavku…


- Dana 02.07.2015. godine u prostorijama Općine Goričan održan sastanak vezano za definiranje većih projekata Europske grupacije teritorijalne suradnje (EGTC)
- Dana 06.07.2015. godine u  prostorijama GKP PRE KOM d.o.o. Prelog održana sjednica savjeta za gospodarenje otpadom Donjeg Međimurja
- Dana 09.07.2015. godine u prostorijama Međimurske županije održana 11. sjednica Kolegija načelnika
- Dana 09.07.2015. godine kod javne bilježnice Ljiljane Blažeka iz Preloga potpis zamjenbenog  ugovora sa gospodinom Ivanom Haramijom, 3. travnja 26, D. Dubrava
- Dana 14.07.2015. godine u prostorijama Hrvatskih cesta održan sastanak sa Srećkom Perhajem vezano za označavanje pješačkih prijelaza i postavljanje prometnih znakova (škola, sportski park) 
- Dana 15.07.2015. godine u prostorija Elektre Čakovec održan sastanak vezano za slučaj „ALFA CAR“  
- Dana 22.07.2015. godine u prostorijama HE Dubrava održan sastanak vezano za slučaj procjeđivanja nasipa HE Dubrava
- Dana 28.07.2015. godine kod Javnog bilježnika Petra Kvakana u Prelogu potpisan Sporazum o reguliranju uvjeta za priključenje na elektroenergetsku mrežu HEP ODS d.o.o. Elektra Čakovec na području gosp. zone „Sjeveroistok“ Donja Dubrava sa ALFA CAR-om d.o.o.
- Dana 30.07.2015. godine sa MA-MI d.o.o. iz Svete Marije potpisan Ugovor o rekonstrukciji (dogradnji) Dječjeg vrtića „Klinčec“ u iznosu od 209.961,88 kn
- Dana 30.07.2015. godine sa OGP d.o.o. iz Preloga potpisan Ugovor o stručnom nadzoru nad izvođenjem radova rekonstrukcije (dogradnje) Dječjeg vrtića „Klinčec“ u iznosu od 4.000,00 kuna 
- Dana 27.08.2015. godine u Zagrebu održan 7. sastanak projektnog tima za izradu studijsko – projektne dokumentacije za Aglomeraciju Donja Dubrava
- Dana 01.09.2015. godine kod javnog bilježnika Petra Kvakana iz Preloga ovjera Ugovora o povjeravanju komunalne djelatnosti dimnjačarske službe sa GKP PRE KOM d.o.o. 
- Dana 24.09.2015. godine u prostorijama Međimurske županije održana 12. sjednica Kolegija načelnika
 
                         NAČELNIK
                         Dražen Miser 

Natrag