U pripremi 43. broj „Dobravskih novina“ - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Mole se općinske udruge da najkasnije do utorka, 09.12.2014. pripreme i dostave prikladne tekstove i fotografije vezane uz svoje rezultate, aktivnosti i manifestacije  u drugom polugodištu 2014. godine i planove za iduću godinu, kako bi se isti mogli obraditi i objaviti u 43. izdanju Dobravskih novina.
Tekstovi i fotografije mogu se dostaviti na e-mailove: anitafabi6@gmail.com i opcina-donja-dubrava@ck.htnet.hr. Udruge koje nisu u mogućnosti poslati tekstove elektronskim putem, neka ih dostave u prostorije Općine.

Općina Donja Dubrava

Natrag