Sakupljanje tekstila, tekstilne odjeće i obuće - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Socijalna zadruga Humana Nova u suradnji sa GKP ČAKOM i ČKP PRE-KOM u sklopu obilježavanja Međunarodnog Dana zaštite ozonskog sloja, organizira sakupljanje tekstila, tekstilne odjeće. Sakupljanje će se odvijati u subotu 26. rujna, u vremenu od 8 do 12 sati na slijedećim lokacijama:
  
 OREHOVICA – Društveni Dom
 STRAHONINEC – Prostorije KUD-a
 ŠENKOVEC – Prostorije Općine
 KOTORIBA – Vatrogasni dom
 SVETA MARIJA – Dom kulture
 DONJA DUBRAVA – Dom kulture
 GORIČAN – Društveni dom
 DONJI VIDOVEC – Dom kulture

Socijalna zadruga Humana Nova potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom i drugih društveno isključenih osoba. Zadruga aktivno doprinosi održivom razvoju lokalne zajednice, smanjenju siromaštva i očuvanju prirode te svojim djelovanjem aktivno i izravno doprinosi izgradnji društva tolerancije i suradnje te pomaže društveno isključenim osobama i njihovim obiteljima unaprijediti njihovo samopouzdanje i kvalitetu života.

Natrag