Tekst poziva možete pročitati " />
Javni poziv za upis djece u predškolu - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Dječji vrtić "Klinčec" iz Donje Dubrave uputio je javni poziv za uključivanje djece u program predškole.
Tekst poziva možete pročitati u nastavku…


Dječji vrtić "Klinčec"
Krbulja 21/a
Donja Dubrava
Klasa: 601-01/14-01/2
Ur.broj: 2109-84-14-01-27
18.09.2014.
 
U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju (NN 10/1997, 107/2007, 94/2013) i Državnog pedagoškog standarda predškloskog odgoja i naobrazbe (NN 63/2008, 90/2010) Dječji vrtić "Klinčec" iz Donje Dubrave upućuje 
 
                                            JAVNI POZIV
 
za uključivanje djece u program predškole. Ovaj poziv odnosi se na djecu koja su do 01.09.2014. navršila pet i pol godina, odnosno do 31.03.2015. navršiti će šest godina a nisu polaznici vrtića.
U program predškole mogu se upisati djeca s teškoćama u razvoju, kao i djeca pripadnici romske manjine dvije godine prije polaska u osnovnu školu.
Sa djecom navedene dobi koji su već polaznici vrtića sadržaj programa predškole obrađuje se u sklopu redovitog programa. 
Informacije možete dobiti na broj telefona 040/688-202.
 
                                                                    Ravnateljica
                                                                  Dubravka Horvat

Natrag