Besplatni udžbenici za sve međimurske osnovnoškolce - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Župan Međimurske županije Matija Posavec donio je odluku da će Županija provesti model prema kojem će svi učenici svih međimurskih osnovnih škola ostvariti pravo na besplatne udžbenike za školsku godinu 2014./2015. Model će funkcionirati na način da će Županija preuzeti organizaciju nabavke udžbenika, tako da će  za sve učenike nabaviti obavezne udžbenike (bez radnih bilježnica).  Trošak projekta za Međimursku županiju iznositi oko 6 milijuna kuna, od čega će 4 milijuna osigurati Županija, a ostatak gradovi i općine uključujući i Općinu Donja Dubrava, sukladno posebnim Sporazumima koji će se sklopiti sa Županijom. Za Općinu Donja Dubrava to će iznositi 19.314,00 kuna.
Općina Donja Dubrava će odluku o sufinanciranju drugog i trećeg učenika (18.823,00 kuna) promijenitiodnosno prilagoditi je odluci donesenoj odluci Župana.

Roditeljima će sufinanciranje udžbenika predstavljati značajnu pomoć u teškim gospodarskim vremenima kada se za jednog školarca mora izdvojiti i nekoliko tisuća kuna. Svaki učenik koji će komplet udžbenika dobiti, isti će morati zadužiti i na kraju školske godine vratiti neoštećen u školsku knjižnicu, kako bi udžbenici bile spremnii druge školske godine.  
Roditelji koji su već naručili udžbenike u knjižarama ili kod nekih drugih dobavljača i dali akontaciju neka istu narudžbu storniraju obzirom na donesenu Odluku. Ukoliko su dali akontaciju neka nabave radne bilježnice ili drugi pribor.

Natrag