U pripremi 42. broj Dobravskih novina - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Općina Donja Dubrava izdaje 42. broj  „Dobravskih novina“ te Vas tražimo da i vaša udruga objavi rezultate i aktivnosti u prvom polugodištu 2014. godine kao i planove do kraja godine.
Navedene materijale i fotografije (najmanje dvije) dostavite nam najkasnije do 10. lipnja 2014. godine. Tekst i popratne materijale pošaljete na naš e-mail (anitafabi6@gmail.com ili  opcina-donja-dubrava@ck.t-com.hr ) ili snimite na CD, odnosno dajte i odgovarajući naslov koji će odraziti sadržaj vašeg teksta.

Natrag