Sazvana Skupština Nautičkog kluba „Fljojsar“ - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Predsjedništvo Nautičkog kluba „Fljojsar“ sazvalo je  III. izbornu Skupštinu  koja će se održati u subotu 08.02.2014. godine u kavani „Opera“ s početkom u  1900 sati.

DNEVNI RED:    

1. Otvaranje skupštine
2. Izbor radnih tijela; predsjedništvo,zapisničar,   ovjerovitelji zapisnika, verifikacijska komisija
3. Izvještaj o radu kluba;             
     a) predsjednika
     b) blagajnika
     c) nadzornog odbora
     d) verifikacijske komisije
4. Diskusije po izvješću i usvajanje istih
5. Izmjena Statuta
6. Razriješenje članova upravnog i nadzornog  odbora
7. Prijedlog i izbor kandidata za predsjedništvo, nadzorni odbor i stegovnu komisiju
8. Plan rada za 2014. godinu
9. Riječ gostiju
10. Razno

Sudjelovanje na Skupštini molimo potvrdite do petka  07.01.2014. na broj  mobitela: 098/898 080 Darko Punčikar


                          Predsjedništvo

Natrag