U subotu Skupština slogaša - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Temeljem članka 15 Statuta KUDa „Seljačka sloga“ Donja Dubrava, Upravni odbor Društva je sazvao redovnu godišnju Skupštinu KUDa za subotu 25. siječnja 2014. u 19 sati u Domu kulture „Zalan“ u prostorijama „Sloge“.

Za Skupštinu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Otvaranja Skupštine
2. Izbor radnih tijela
     a) radnog predsjedništva
     b) zapisničara
     c) dva ovjerovitelja zapisnika
3. Izvješće o radu za 2013.
4. Izvješće blagajnika za 2013.
5. Izvješće Nadzornog odbora
6. Rasprava po izvještajima
7. Razrješnica te izbor novih članova Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o visini članarine
9. Donošenje plana rada i financijskog plana za 2014.
10. Ostala pitanja

Natrag