Sazvana Skupština kuglačkog kluba - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Odlukom Upravnog odbora kluba, od dana 08.01.2014. godine, predsjednik kuglačkog kluba „Dubravčan“,  Antun Horvat, je sazvao Izbornu godišnju Skupštinu kluba koja će se održati u subotu 18. siječnja 2014.godine u prostorijama kavane Opera u Donjoj Dubravi s početkom u 19.00 sati.
Za Skupštinu je predložen slijedeći dnevni red:

1. otvaranje skupštine
2. izbor radnih tijela
   - radno predsjedništvo
   - zapisničar
   - ovjerovitelj zapisnika
3. izvješća  o radu u proteklom razdoblju
    - financijskog poslovanja
    - nadzornog odbora
4. diskusija po izvješćima i usvajanje, te plan rada i financijski plan za 2014 god.
5. davanje razrješnice
    - izvršnom odboru
    - nadzornom odboru
    - stegovnom sudu
6. biranje
   - izvršnog odbora
   - nadzornog odbora
    - stegovnog suda
7. različito i prijedlozi
         

                 Predsjednik  KK ´´Dubravčan´´            

                 Antun Horvat

Natrag