LEGALIZACIJA V DOBRAVI - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Evo malo statistike o legalizaciji u našoj Općini u 2013. godini. Od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostave Prelog usmeno smo izvješteni da su naši mještani podnijeli ukupno 250 zahtjev za legalizacijom. Od istog ureda Općina je ove godine zaprimila ukupno 51 predmet za legalizacijom. Svi predmeti 100% su obrađeni od strane Općine tj. ukupno je izdano točno 100 Rješenja o utvrđivanju naknade za zadržavanje nezakonito izrađenih zgrada, dok je potvrda o plaćanju naknade o legalizaciji izdano 92. Svega 8 objekata (od 3 podnositelja)nije legaliziralo svoje objekte jer nisu platili naknadu. Slijedom gore navedenog ispada da svaki podnositelj (domaćinstvo) ima u prosjeku 4 objekta za legaliziranje. Dakle legalizacija u našoj Općini riješena je 19,2%, što je znatno iznad prosjeka u državi.

Natrag