PROMOVIRANO DOPUNJENO IZDANJE DOBRAVSKE MONOGRAFIJE - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Sedam godina nakon prvog izdanja obimne monografije "Općina i župa Donja Dubrava", u sklopu svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava koja je u Domu kulture Zalan održana 23. prosinca, upriličena je promocija drugog, dopunjenog izdanja općinske monografije. Radi se o bitno izmijenjenom i dopunjenom izdanju ove knjige, koju je stručna kritika ocijenila kao jednu od najboljih monografija malih mjesta u Hrvatskoj.
Što je novo u drugom izdanju? Ispravljene su tiskarske i neke faktografske pogreške, a uvršteno je i 50-tak novih ilustracija. U geografskom dijelu dopunjeni su podaci o stanovništvu temeljeni na rezultatima popisa iz 2011. godine. Najveće izmjene doživio je tekst o povijesnom razvoju Donje Dubrave od početka do kraja Drugog svjetskog rata. Hrvoje Petrić i Dragutin Feletar napisali su posve novi tekst, koji je pisan jasnije i laganijim stilom, a donosi i mnoga nova saznanja do kojih su autori došli svojim istraživanjima u arhivima, muzejima i privatnim zbirkama. To se pogotovo odnosi na razvoj cehova i obrta, fljojsarstva, te popise stanovništva i socijalne odnose u 17. i 18. stoljeću. Znatno je nadopunjen i tekst Vladimira Horvata o povijesti i razvoju dobravske župe Sv. Margarete, a navedeni su i podaci o životu župe od 2006. godine do danas. To isto vrijedi i za dio knjige o povijesti dobravskoga školstva i dječjeg vrtića.
Vrlo velike izmjene i dopune doživjelo je poglavlje o dobravskim skicama i portretima (u prvom izdanju to je poglavlje napisao Zvonimir Bartolić, a sada ga je nadopunio Dragutin Feletar). Ispravljene su neke pogreške iz prvog izdanja, objavljeni životopisi nadopunjeni su novim podacima, a uvršteno je 20-tak novih životopisa, pogotovo mladih Dobravčana koji su diplomirali u prošlih sedam godina. Bitno je nadopunjeno i poglavlje o društvenom i športskom životu Donje Dubrave.
Nadopunjeni su podaci o djelovanju dobravskih udruga i za razdoblje do 2006., a temeljito su dodani podaci o radu od tada do danas (uz brojne nove ilustracije). Čak oko 40-tak novih naslova uvršteno je u popis literature, što znači da se u zadnjih sedam godina doista mnogo pisalo otom mjestu. Valja naglasiti da su sva dobravska kućanstva i udruge dobili pismenu zamolbu da pošalju primjedbe i dopune za drugo izdanje monografije. Mnogi su to i učinili, a sve što su željeli, ušlo je u novo izdanje.
Oni mještani i udruge, koji su poslali nepotpune podatke ili se uopće nisu javili, propustili su priliku pomoći da drugo izdanje bude potpunije i što bolje – ali to znači da drugom izdanju ne mogu imati bilo kakve primjedbe.
- Možemo biti ponosni što smo dobili i drugo izdanje monografije mjesta, koja pripada među najbolja takva izdanja u sjevernoj Hrvatskoj – rekao je jedan od autora monografije Dragutin Feletar.

Natrag