FINANCIRANJE POTREBA U KULTURI I ŠPORTU ZA 2014. - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Jedna od točki dnevnog reda 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava bila je Program financiranja potreba u kulturi i športu za 2014. godinu. Nakon podulje rasprave prihvaćen je prijedlog Odbora za kulturu, sport, školski i predškolski odgoj te će prema njemu biti raspodijeljeno 161.900 KN, koliko će se iduće godine dodijeliti udrugama za njihovo djelovanje. Odbor je također predložio da se udrugama koje ne sudjeliju na "Fašenjku" i radnim akcijama u organizaciji Općine uskrati isplata 50% predviđenih sredstava. Isplata sredstava predviđena je u dva dijela. Prvi dio u ožujku, a drugi u tijeku listopada za tekuću godinu. Isto tako predviđene su nagrade za sportske uspjehe djece mlađe od 18 godina i to: 2.000 KN za prvo mjesto, 1.500 KN za drugo, odnosno 1.000 KN za treće mjesto. Navedeno se odnosi isključivo na prvenstvo i kup natjecanja pod okriljem određenog saveza, a ne na turnire. Jedna kategorija dobnih uzrasta može biti jednom godišnje nagrađena.  Raspored raspodjele sredstava možete pročitati u nastavku... Nogometni klub 56.200 KN, Teniski Klub 6.500 KN, Košarkaški klub 17.000 KN, Kuglački klub 14.000 KN, Međimurska lastavica 3.500 KN, Senjar 1.500 KN, Udruga žena 3.000 KN, KUD 17.300 KN, Puhački orkestar 16.200 KN, Nautički klub 3.500 KN, KLA Osmijeh 3.500 KN, SRD Štuka 4.500 KN, Udruga umirovljenika 4.500 KN, Konjički klun 3.500 KN, UDVDR 2.500 KN, Udruga navijača 2.000 KN, Klub starijih osoba 500 KN, DD Wireless 1.500 KN, Pozoj 1.000 KN

Natrag