AKTUALNO

Pročitajte

Dana 13. lipnja 2024. godine (četvrtak) održan je sastanak sa voditeljicom projekta Evo me4!, Franom Lanom Kanoti i predsjednikom Odbora za socijalna pitanja i zdravstvo, Mladenom Haramija, a vezan uz aktivnosti projekta Evo me4!.
Centar za pomoć u kući Međimurske županije, odnosno zaposlenica sa područja Općine Donja Dubrava iduća 32 mjeseca pružati će usluge potpore i podrške starijim osobama, a ukupno 6 kućanstava (7 osoba).
Novi zahtjevi za pomoć zaprimati će se kontinuirano, a rješavati mjesečno.


Tamara Punčikar, viša referentica

Natrag