AKTUALNO

Pročitajte

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Općina Donja Dubrava Općinsko vijeće

KLASA: 024-04/24-01/01
URBROJ: 2109-5-03-24-1
Donja Dubrava, 09.02.2024.

Na temelju članka 58. i 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 15/18, 2/19, 4/21)

                              SAZIVAM

21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava za 15.02.2024. (četvrtak)  u 17:00 sati u zgradi Zalan u prostoriji Vijećnice
Za  sjednicu predlažem slijedeći 


DNEVNI RED
1. Aktualni sat
2. Informacija o radu općinskog načelnika između 20-21 sjednice Općinskog vijeća
3. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća općine Donja Dubrava
4. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta za formiranje parcela u Gospodarskoj zoni „Sjeveroistok“
5. Donošenje Odluke o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju
6. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Donja Dubrava
7. Odluka o nerazvrstanim cestama / Registar nerazvrstanih cesta
8. Razno

U prilogu dostavljamo materijale. Materijali su poslani na mail općinskih vijećnika (opcinskovijecedd@gmail.com).
Molim vijećnike Općinskog vijeća da sjednici obavezno budu nazočni.

PREDSJEDNIK
Josip Ribić

Natrag