referent@donjadubrava.hr ili procelnica@donjadubrava.hr
Ujedno Vas molimo da za svoj tekst napišete odgovarajući naslov koji će odraziti sadržaj vašeg teksta.


 


Tamara Punčikar, viša referentica

" /> novost - Općina Donja Dubrava

AKTUALNO

Pročitajte

Općina Donja Dubrava izdaje 60. (šezdeseti) broj „Dobravskih novina“ te Vas pozivamo za dostavu rezultata i aktivnosti u prvoj polovici godine. Navedene materijale i fotografije (najmanje tri) dostavite najkasnije do srijede 21.6.2023. godine, kako bi broj mogao izaći uoči Dana Općine. 
Molimo Vas da nam tekst i popratne materijale pošaljete na naš e-mail ili dostavite na CD-u ili USB-u. Mail za dostavu je referent@donjadubrava.hr ili procelnica@donjadubrava.hr
Ujedno Vas molimo da za svoj tekst napišete odgovarajući naslov koji će odraziti sadržaj vašeg teksta.


 


Tamara Punčikar, viša referentica

Natrag