AKTUALNO

Pročitajte

OPĆINA DONJA DUBRAVA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 944-01/23-01/1
URBROJ: 2109-5-01-23-1
Donja Dubrava, 02.06.2023.


Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava o prodaji građevinskih parcele u Gospodarskoj zoni „Sjever“ Donja Dubrava, u vlasništvu Općine, KLASA: 024-04/23-01/2, URBROJ: 2109-5-03-23-11, od dana 28.03.2023., načelnik Općine Donja Dubrava objavljuje


                              JAVNO NADMETANJE


za prodaju zemljišta putem prikupljanja pisanih ponuda.
Sve o javnom nadmetanju i parcelama koje se prodaju možete pročitati u priloženom dokumentu.


 


Javno nadmetanje Opcina Donja Dubrava
Natrag