a) izbor Radnog predsjedništva
     b) izbor zapisničara
     c) izbor dva ovjerovitelja zapisnika
     d) izbor članova verifikacijske komisije
2. Izviješća :
     a) Upravnog odbora
     b) Zapovjednika
     c) Blagajnika
     d) Nadzornog Odbora
3. Rasprava i usvajanje izviješća
4. Izbor novih članova rukovodstva
     - predsjednika i zamjenika predsjednika
     - tajnika
     - člana Upravnog odbora
5. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2023./2024. godinu
6. Rasprava i usvajanje Programa rada i Financijskog plana za 2023./2024. godinu
7. Dodjela odlikovanja i priznanja
8. Riječ gostiju
9. Prigodni domjenak i druženje 


ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:   
Nenad Vučenik


 

" /> novost - Općina Donja Dubrava

AKTUALNO

Pročitajte

Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Dubrava obavještava sve članove društva da će se 135. izvanredna izborna godišnja skupština održati 19. 3. 2023. godine u 15 sati u prostorijama Osnovne škole Donja Dubrava. Svi mještani - članovi društva - su pozvani i s veseljem očekujemo vaš dolazak.

                                             P    O    Z    I    V

na 135. IZVANREDNU IZBORNU GODIŠNJU SKUPŠTINU DOBOROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA DONJE DUBRAVE

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
     a) izbor Radnog predsjedništva
     b) izbor zapisničara
     c) izbor dva ovjerovitelja zapisnika
     d) izbor članova verifikacijske komisije
2. Izviješća :
     a) Upravnog odbora
     b) Zapovjednika
     c) Blagajnika
     d) Nadzornog Odbora
3. Rasprava i usvajanje izviješća
4. Izbor novih članova rukovodstva
     - predsjednika i zamjenika predsjednika
     - tajnika
     - člana Upravnog odbora
5. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2023./2024. godinu
6. Rasprava i usvajanje Programa rada i Financijskog plana za 2023./2024. godinu
7. Dodjela odlikovanja i priznanja
8. Riječ gostiju
9. Prigodni domjenak i druženje 


ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:   
Nenad Vučenik


 

Natrag