AKTUALNO

Pročitajte

CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
KLUBOVI ZA STARIJE OSOBE 7


U suradnji sa udrugom Međimurski potrošač organiziramo predavanje na temu: EKONOMSKO SIROMAŠTVO, novi zakon o zaštiti potrošača od 28.5.2022.
Predavač g. Zlatko Polišanski   
Predavanje s vašim pitanjima održat će se u Info centru Zalan 24.6.2022. petak s početkom u 9:00

Natrag