Započinju radovi na Šumskoj poučnoj stazi „Vrata Pažuta“ - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Započinju radovi na Šumskoj poučnoj stazi „Vrata Pažuta“, na k.č.br. 5100, 5105 k.o. Donja Dubrava. Investitor je Zaštitarsko-ekološka udruga Senjar (ZEUS). Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 658.089,50 kn koji je bio prije dvije godine kandidiran Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 
Šumska poučna staza „Vrata Pažuta“ uredit će se na postojećim stazama na lijevoj obali rijeke Drave. Šumska poučna staza uz osnovnu namjenu ekološke edukacije ujedno će omogućiti i pješačko povezivanje Donje Dubrave i revitaliziranog ribnjaka. Poučne staze su značajan element u zaštiti prirode i važan element interpretativnih programa u zaštićenim područjima. Zahvat se nalazi unutar Ekološke mreže i Regionalnog parka Mura-Drava.
Prva faza traje do 15. studenog i obuhvaća trasiranje staze, malčiranje grmlja i niskog raslinja na cijeloj dužini staze.
Završetak radova prognozira se u 2022. godini.


PROČELNICA
Monika Žinić, mag.oec.


 Natrag