Na temelju " />

Sazvana 29. sjednica Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 2109/05-03-21-1
Donja Dubrava, 07.04.2021.


Na temelju članka  58. i 59.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava  (Službeni glasnik Međimurske županije broj 15/18 i 02/19.)


                                                    S A Z I V A M


29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava za SRIJEDU,  14.04.2021. godine, putem elektroničke pošte (e- mail) sukladno Odluci podpredsjednika Vlade Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama  u trajanju od 18,00 do 19,00 sati


Za sjednicu predlažem sljedeći 


DNEVNI RED:


1. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća
2. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.07.-31.12.2020. godine
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za 2020. godinu s bilješkama
4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine za 2020. godinu
5. Izvješće o izvršenju plana razvojnih programa za 2020. godinu
6. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području općine za 2020. godinu
7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine za 2020. godine
8. Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba kulture i sporta na području općine za 2020. godine
9. Izvješće o izvršenju Programa o korištenju sredstava poljoprivrednih zemljišta za 2020. godinu
10. Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2020. godinu
11. Izvještaj o gospodarenju otpadom na području općine Donja Dubrava za 2020.
12. Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na prijedlog Povjerenstva za zakup  
13. Odluka o prihvaćanju darovane nekretnine k.č. br.761/36 od strane Osnovne škole Donja Dubrava Općini Donja Dubrava za potrebe Dječjeg vrtića Klinčec
14. Zamjena nekretnina sa tvrtkom Agromeđimurje Čakovec  u gospodarskoj zoni Sjeveroistok – Sjever 
15. Izvještaj o radu Dječjeg vrtića Klinčec za 2020. godinu
16. I. izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu
17. I. izmjene i dopune Programa održavanja infrastrukture na području općine za 2021. godinu
18. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području općine za 2021. godinu
19. I. izmjene i dopune Programa o korištenju poljoprivrednih zemljišta za 2021. godinu


U prilogu su dostavljeni svi materijali za točke od 1 do 19.


                                   PREDSJEDNIK
                                    Josip RibićNatrag