Započeli radovi na instalaciji javnog bežičnog interneta - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Započeli su radovi na instalaciji pristupnih točaka za javni bežični internet na temelju Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenata za povezivanje Europe: Program WiFi4EU, koji je sklopila Općina Donja Dubrava s Izvršnom agencijom za inovacije i mreže, u okviru ovlasti na koje je na nju prenijela Europska komisija.


Pristupne točke bit će instalirane na slijedećim lokacijama:
1. Trg Republike 13
2. Trg Republike 9
3. Trg Republike – Park
4. DVD Donja Dubrava
5. Nogometni Klub
6. Teniski Klub
7. Rijeka Drava


Monika Žinić
Viši stručni suradnik za općinske projekteNatrag