Sazvana 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Damir Vidović, predsjednik Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava, sazvao je 19. sjednicu istog za srijedu, 11. prosinca 2019. s početkom u 18 sati u zgradi „Zalan“. Dnevni red sjednice možete pročitati u nastavku…OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/19-01/07
UR.BROJ:2109/05-19-01/01
Donja Dubrava, 06.12.2019.Na temelju članka 58. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 15/18 i 02/19.)


                            S A Z I V A M


19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava
za SRIJEDU, 11. PROSINCA 2019. godine, u 18,00 sati u zgradi "Zalan"
Za sjednicu predlažem sljedeći


DNEVNI RED:


1. Izvješće Mandatne komisije o podnesenom mirovanju mandata vijećnice Martine Detelj i vijećnika Maria Mikulana
2. Informacija o radu Općinskog načelnika između 17-18. sjednice OV
3. Aktualni sat
4. Usvajanje zapisnika s 17 i 18. sjednice Općinskog vijeća
5. Prijedlog za razrješenjem predsjednika Vijeća
6. Izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća
7. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone Sjever“
8. Odluka o načinu upravljanja javnim sportskim građevinama u vlasništvu Općine
9. Odluka o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
10. Slobodna riječ.

U prilogu je dostavljen zapisnik sa 18. sjednice OV, dok su ostali materijali dostavljeni ranije. Obrazloženje za ostale točke dnevnog reda dati će se na sjednici.


Molim vijećnike Općinskog vijeća da sjednici obavezno budu nazočni.PREDSJEDNIK


Damir Vidović


 Natrag