Započelo osposobljavanje žena za poslove gerontodomaćice - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U ponedjeljak, 04.03.2019. je u Čakovcu započelo osposobljavanje žena za poslove gerontodomaćice a sve u sklopu projekta „Evo me!“ kojeg provodi Centar za pomoć u kući Međimurske županije Vrijednost projekta je 1.633.043,17 HRK. Europski socijalni fond sufinancira 85% (1.388.086,69 HRK), a Republika Hrvatska 15% (244.956,48 HRK) ukupnog iznosa. Nadležno tijelo je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb te općine Donji Vidovec, Kotoriba, Sveta Marija, Donja Dubrava i Pribislavec. Program će pohađati šest zaposlenica koje se u sklopu projekta brinu o ukupno 63 korisnika s područja partnerskih općina. Program provodi Pučko otvoreno učilište Čakovec, a od polaznica se očekuje da po završetku programa znaju prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku, koristiti odgovarajuće postupke u održavanju higijene, higijene i čišćenja stambenog prostora, odjeće i osobnih predmeta, prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva, komunicirati na primjeren način sa starijima osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama te primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći. Polaznicama se na početku obratila voditeljica projekta Evo me! Lana Zvošec, a ispred POU Čakovec obratio se ravnatelj Mario Zamuda.


Kontakt informacije: Centar za pomoć u kući Međimurske županije Dr. Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec www.pomocukuci-mz.eu projekt@pomocukuci-mz.eu Info telefon: 099 339 1848 Voditeljica projekta: Lana Zvošec


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.


Sadržaj objavljenog članka isključiva je odgovornost Centra za pomoć u kući Međimurske županije.

Natrag