Vijećnici koalicije HDZ-HSS-HSLS s direktorima Hrvatskih voda - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Na poziv općinskih vijećnika koalicije HDZ-HSS-HSLS Donju Dubravu su 23. veljače 2019. godine posjetili direktori Hrvatskih voda VGO Varaždin Ivan Cerovec i VGO za Muru i gornju Dravu Ivica Mustač. Posjeti su se odazvali glede radova koji se izvode na području Donje Dubrave, a sukladno dogovorima iz 2016. godine kad je naša koalicija bila nositelj općinske vlasti. Tada je bilo dogovoreno da se na dijelu između dva mosta obavi rekonstrukcija obaloutvrde, kako iz sigurnosnih, a tako i iz estetskih razloga, s obzirom na to da smo te iste godine počeli s pripremama projekta za izgradnju šetnice na tom dijelu obale. Kako i Hrvatske vode svoje aktivnosti odrađuju prema godišnjem programu, upravo taj njihov program previđao je navedene radove za razdoblje od 2019. do 2022. godine. Prema tom programu, izrađenom temeljem „Sporazuma o suradnji u području zaštite od štetnog djelovanja voda, korištenja i zaštita voda i prostora od zajedničkog interesa u razdoblju 2019.-2022. godine“ (sklopljenim između HEP Proizvodnje d.o.o. i Hrvatskih voda) te prema „Ugovoru o uslugama preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 33“, izvodi se popravak postojeće obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Drave. Radovi obuhvaćaju popravak postojeće obaloutvrde u dužini 1000 metara od plaže do cestovnog mosta preko rijeke Drave. Predviđena vrijednost popravka obaloutvrde je 2.200.000,00 kn s PDV-om. Radovi se planiraju izvesti do kraja tekuće godine u skladu s uvjetima i mjerama zaštite prirode.

Dobivena je i važna informacija da Hrvatske vode za zaštitu od štetnog djelovanja voda na području Općine Donja Dubrava godišnje ulažu 668.291,45 kn. Za sve poljoprivrednike koji posjeduju svoje poljoprivredne čestice na rudinama Male gredine uz kanal Bistrec Rakovnice bit će također važna informacija da Hrvatske vode u tom dijelu planiraju izvesti radove u vrijednosti od oko 25.000.000,00 kn kao sustav zaštite od poplava.

I na kraju, ali ne manje važno, raspravljalo se i o pitanju neadekvatno i protivno projektu iz 2016. godine postavljenom privezištu za čamce. Pošto je načelnik privezište, koje je financirano sredstvima EU, postavio na lokaciju koja nije predviđena projektom, s predstavnicima Hrvatskih voda dogovorili smo, sukladno odluci Općinskog vijeća, a usprkos tvrdnjama načelnika da to nije moguće, da se to isto privezište postavi na lokaciju koja je i određena projektom, a to je lijeva obala rijeke Drave. Od strane Hrvatskih voda, bez obzira na obavljanje sadašnjih radova, za preseljenje privezišta ne postoje nikakve prepreke. Uz to, sami predstavnici Hrvatskih voda ponudili su mogućnost realizacije određivanja pristupnih stepenica kao i manjeg prilaza do toka rijeke.

Koalicija HDZ-HSS-HSLS

Natrag