Aktivnosti načelnika Općine, Marijana Varge između dvije sjednice Vijeća - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U sklopu materijala za 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava, vijećnici  su dobili izvještaj o aktivnostima načelnika Općine, Marijana Varge , između dvije sjednice Vijeća. Što je radio načelnik u tom periodu možete pročitati u nastavku..

- u dogovoru sa djelatnicima centra za socijalnu skrb izvršeno je stambeno zbrinjavanje za Rusak Branka u Dravskoj ulici,
- u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU održan je sastanak rukovodstva EGTC-a vezano uz proširenja novim članicama i mogućnostima sufinanciranja rada EGTC-a,
- proveden je natječaj za obavljanje radova na sanaciji stolarije Doma kulture „Zalan“ te je za izvođača radova odabrana tvrtka „Stolarija Dugan“, 
- sa direktoricom tvrtke „Čakra“, načelnikom Općine Legrad, te načelnikom Općine Murakerestur i predsjednikom zajednice „Muramente“ održan je sastanak vezan uz pripreme projekta „Stazama Zrinskih“ za Interreg,
- zbog neizvršavanja radnih obveza prema nalogu Centra za socijalnu skrb, u Općini je održan sastanak rukovoditelja Centra te njihovih štićenika na kojem je zaključeno da se istima oduzimaju određena prava iz socijalne pomoći, 
-  sa članovima Odbora za poljoprivredu izvršena je analiza 469 katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta na području Općine Donja Dubrava određenih za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, te je program izrađen,   
- u sjedištu Hrvatskih voda u Zagrebu održan je sastanak radi dobivanja odobrenja za nastavak radova na revitalizaciji starog toka rijeke Drave, 
- u Županijskom stožeru za zaštitu i spašavanje održan je sastanak vezan za provedbu vježbe „Drava 2018.“, te je vježba održana na području Donje Dubrave,
- nakon održanih savjetovanja u povodu raspisivanja javne nabave prema mjeri 7.2.2. ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta, za asfaltiranje ceste prema „Pažutu“, raspisan je natječaj za odabir izvođača radova za asfaltiranje, te će se ponude otvarati 11. srpnja 2018. godine,
- prema raspisanom natječaju odabran je izvođač i počeli su radovi na rješavanju oborinske kanalizacije, te postavljanje javne rasvjete iza crkve,
- sukladno odluci Općinskog vijeća obavljena je kupnja dvorišta sa kućom Oršoš Kristijana i Bogdan Božidara, te su isti odselili u Podravsku Selnicu,
- mještani Donje Dubrave, članovi Udruge građana Kotoripski begači, inicirali su provedbu sportskog natječaja pod nazivom „Dobravski duatlon“, te im je pružena pomoć u organizaciji, 
- Sukladno Deklaraciji o očuvanju i zaštiti „Dobravskog ljuka“, Rješenjem sam imenovao osobe u Povjerenstvo za provedbu Deklaracije i to za predsjednika povjerenstva  Zdravka Matotana, za članove Josipa Haramiju, Vedrana Klarića,
Josipa Sabola, Nadicu Lisjak, i Silviju Miser, koji su odradili jednu sjednicu,
- prema raspisanom natječaju HZZ, na javne radove je Općina kandidirala dvije osobe i to Mladena Vračića i Josipa Šestaka, te su isti počeli sa radom u trajanju od 6 mjeseci,
- temeljem inspekcijskog naloga Državnog arhiva izvršena je obnova i uređenje prostorije za držanje obvezne arhivske građe,
- temeljem utvrđene požarne opasnosti centra mjesta obavljeno je postavljanje vanjskog hidranta iza autobusnog stajališta,
- sa UDVDR-a, obitelji Jurčec, Gradom Ilokom i Međimurskom županijom dogovoreno je postavljanje spomenika prvom međimurskom branitelju poginulom u Domovinskom ratu Predragu Jurčecu, koje će biti 08. srpnja 2108. godine na mjestu pogibije u Principovcu,
- sa rukovodstvom HEP-a dogovoreno je postavljanje skakaonice na prostoru kupališta, obnova nadstrešnice, izgradnja prilaza za vađenje čamaca, te postupak za dobivanje prostora HEP-a za turističke namjene,
- izvršeno je zadnje asfaltiranje udarnih rupa prije izgradnje kanalizacije (raspisan natječaj za izvođača radova kanalizacijskog sustava aglomeracije Dubrava),
- od strane „Bio instituta“ izvršena je analiza opterećenosti komarcima područja Donje Dubrave, te se je u nekoliko navrata pokušalo sa tretiranjem, ali zbog vremenskih uvjeta nije uspjelo,
- održan je sastanak sa članovima ZEUS-a, vezan uz potporu Općine za prijavu projekta izgradnje ekološkog izletišta na prostoru bivše karaule,
- odrađene su pripreme za prijavu projekta za mjeru 7.4.1. razvoj ruralnog stanovništva, šetnica uz rijeku Dravu,
- na poziv Veleposlanika RH u Mađarskoj prisustvovao sam dodjeli vjerodajnica počasnom konzulu u Velikoj Kaniži Atili Kos, te stavljanju u funkciju konzularnog ureda u Velikoj Kaniži,
- u Osnovnoj školi Donja Dubrava na održanom sastanku sa pomoćnicom ministrice Znanosti i obrazovanja Lidijom Kralj prof., dogovorena je suradnja Općine i Škole vezano uz provedbu eksperimentalnog programa.                   NAČELNIK
                  Marijan Varga, dipl. krim.

Natrag