Zaštićeni suvenir „ čižma s trdom sarom“ i kožnata „čižma s trdom sarom“ - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Čižma s trdom sarom  koja ima povijesnu , gospodarsku i kulturološku dimenziju, a danas je čuvarica naše kulture.  2010 godine dobila je suvenir koji je ujedno i međimurski i dobravski suvenir. Zbog nekih okolnosti smatrao sam , kao autor toga suvenira,  da ga je potrebno zaštititi. Zaštitio sam ga kao moje intelektualno vlasništvo kod „Hrvatske autorske agencije “  Centra za intelektualno vlasništvo d.o.o. u Zagrebu, pod brojem 2393/2017.
Kod „čižme s trdom sarom“ počele su se događati devijacije i devastacije koje su počele narušavati njen  izvorni oblik , a time i naš kulturni identitet . Iako kao umirovljenik više ne izrađujem čižme smatrao sam da zbog očuvanja izvornosti treba čižmu zaštititi . Stoga sam kod iste agencije čižmu zaštitio kao   intelektualno vlasništvo.
U toj zaštiti pozitivno je to da se bez suglasnosti autora ne mogu izrađivati , kopirati ili distribuirati zaštićeni predmeti.

Autor:
Antun Benko
Prvomajska 4
40328 Donja Dubrava

Natrag