Poziv vlasnicima, korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Pozivaju se vlasnici, odnosno korisnici objekata u kojima se nalazi azbest da dostave podatke o vrsti i količini azbestnog materijala.
Podaci se prikupljaju u svrhu planiranja gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (Pravilnik  o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest NN 69/16).Podaci se dostavljaju popunjavanjem obrasca u prostorijama Općine.
Obrazac je u privitku ove obavijesti.

                    Komunalni redar: Marinko Lukša 


Obrazac azbest_DD
Natrag