Potpisan Ugovor o nabavi i izvođenju radova postave LED svjetiljki za javnu rasvjetu – 2. faza - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Nakon prošlogodišnje odrađene 1. faze postave LED svjetiljki za javnu rasvjetu, Općina Donja Dubrava krenula je u postupak realizacije radova u sklopu projekta „Energetski učinkovito u svjetlu budućnost – 2. faza“ koji se provodi uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 440.000,00 kn.
Temeljem obavljenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva za nadmetanje za nabavu LED svjetiljki i izvođenje radova – 2. faza, donesena je Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za sklapanje Ugovora ponuditelja ELEKTROINSTALACIJE vl. Dražen Gregoraš iz Preloga. Shodno tome, dana 29. svibnja 2017. (ponedjeljak) u prostorijama Općine Ugovor su potpisali načelnik Općine Dražen Miser i direktor Elektroinstalacija Dražen Gregoraš. Ugovorena cijena nabave LED svjetiljki i postave istih iznosi 575.599,26 kn. Stručni nadzor izvođenja radova 2. faze vršit će IPT-INŽENJERING d.o.o. iz Zagreba uz trošak od 12.375,00 kn.
Prema Ugovoru, radovi postave novih LED svjetiljki započet će u narednim danima, a vršit će se u preostale 22 ulice koje nisu bile obuhvaćene u 1. fazi projekta. Radovi se trebaju izvesti najkasnije do 30. rujna 2017.

Natrag