Otvoreno pismo vijećnika Varge načelniku Miseru i predsjedniku OVa Haramiji - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Marijan Varga
Vijećnik Općinskog vijeća
Općine Donja Dubrava
Dana 06. prosinca 2016.

OPĆINSKOM NAČELNIKU - Draženu Miseru
PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA – Zlatku Haramiji
Dragim Dobravčicama i Dobravčanima
Međimurskoj javnosti

Poštovani,
na žalost, zbog u najmanju ruku zlonamjernog postupanja Općinskog načelnika Dražena Misera, prodaja općinske povijesne zgrade će završiti na sudu.  
Da podsjetim na kronologiju događanja;
- Sedam od 11 Općinskih vijećnika se sastalo, raspravilo o značenju povijesne zgrade za Općinu Donja Dubrava i njih 6 (većina Općinskih vijećnika) pismeno je uputilo zahtjev da se sazove sjednica O.V. i Odluka o prodaji Općinske zgrade poništi,
- Dobivanjem pismenog zahtjeva, Općinski načelnik Dražen Miser odmah na brzinu u prvom tiskanom mediju objavljuje oglas za prodaju (ne želi inicirati razgovor sa vijećnicima potpisnicima zahtjeva),
- Nakon objave Natječaja postavlja se otvoreni upit načelniku Draženu Miseru zašto žurba i ishitrenost za prodaju, zašto ignoriranje većine vijećnika – do danas odgovora nema?,   
- Dakako prodaja se trebala obaviti unutar 15 dana – vremena u kojem je predsjednik Općinskog vijeća dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća,
- U panici i ishitrenom oglašavanju načelnik je čak i brojke u Natječaju pobrkao pa se natječaj poništavao i raspisao novi.

Zašto je trebala panična ishitrenost u prodaji, suprotno volji velike većine vijećnika (tada već 7 protiv), to se samo može nagađati, ali da su mutni – kriminalni poslovi u pitanju to je potvrdilo više od 500 osoba koje su potpisale Peticiju protiv prodaje.

Što naznačuje Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Članak 34.a
 „Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela u roku od 15 dana od primitka zahtjeva“.
Dakle Zlatko Haramija je trebao u roku od 15 dana tj. do 01.12.2016. sazvati sjednicu Općinskog vijeća, no on to ne želi – zašto?

Kazneni zakon RH u Članku 295 naznačuje kazneno djelo
Trgovanje utjecajem
„(1) Tko iskorištavanjem svoga službenog ili društvenog položaja ili utjecaja posreduje da se obavi službena ili druga radnja koja se ne bi smjela obaviti ili da se ne obavi službena ili druga radnja koja bi se morala obaviti,
kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.“

Slijedom svega opisanog, Zlatko Haramija je ne sazivajući sjednicu Općinskog vijeća u Zakonu utvrđenom roku omogućio prodaju općinske građevine mimo volje većine vijećnika, te će se protiv istog kao predsjednika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava podnijeti kaznena prijava nadležnom Državnom odvjetništvu. 

Na žalost, ili što više i na sramotu zlonamjernim pojedincima pa i nama zbog takvih pojedinaca, morati ćemo se provlačiti po sudovima, medijima itd..


                             Marijan Varga 

Natrag