Predložena dodjela 10 poticaja za uređenje nekretnina - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Povjerenstva za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina, u sastavu: Antun Detelj, predsjednik te Tomislav Jakupak i Vlado Čituš, članovi, održalo je 25. studenog 2016. sjednicu. Zapisnik sa sjednice možete pročitati u nastavku…


Povjerenstvo za dodjelu poticaja za 
uređenje nekretnina
Klasa:370-01/16-01/03
Ur.br.2109/05-16-01/12
Donja Dubrava, 25.11.2016.

                                      Z A P I S N I K

sa sjednice Povjerenstva za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), održane 25. studenog 2016. godine u prostorijama Općine Donja Dubrava.

Sjednicu je sazvao predsjednik Povjerenstva Antun Detelj koji je i predsjedavao sjednici Povjerenstva.
Zapisnik na sjednici vodio je Ivan Štefić. Sjednica je započela u  19:00 sati.

Nakon prozivke, predsjednik Povjerenstva je utvrdio i konstatirao da su sjednici prisutna sva 3 člana Povjerenstva, i to: 
1. Antun Detelj , predsjednik,
2. Tomislav Jakupak, član,
3. Vladimir Čituš, član.

Predsjednik Povjerenstva predložio je, da na današnjoj sjednici Povjerenstvo u skladu sa svojim ovlastima iz članka 6. Odluke o mjerama poticanja za uređenje nekretnina na području Općine Donja Dubrava («Službeni glasnik Međimurske županije», br. 9/16) otvori i razmotri prispjele prijave na natječaj Općine Donja Dubrava, te u skladu s kriterijima utvrđenim u Odluci predloži Općinskom načelniku listu korisnika poticaja.
Nakon što su predočene prispjele prijave, predsjednik Povjerenstva je konstatirao, da su na objavljeni natječaj za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina koji je raspisao Općinski načelnik na internet stranicama Općine od 28.10.2016. godine, svoje prijave u zatvorenim i neoštećenim omotnicama do 15.11.2016. (roka za dostavu prijava) poslale slijedeće osobe prema redoslijedu zaprimanja prijava:

1. Željko Brljak iz Donjeg Vidovca, M.Zvonara 2,
2. Srna Bogomolec iz Donja Dubrave, Murska 16,
3. Željka Čižmešija iz Donje Dubrave, Međimurske čete 10,
4. Viktorija Ribić iz Done Dubrave, Bordarska 43,
5. Nikola Radmanić iz Donje Dubrave, 3. travnja 25,
6. Darinka Mišković iz Donje Dubrave, Mlinarska 11,
7. Romeo Čituš iz Donje Dubrave, Matije Gupca 13,
8. Kristina Kvakan iz Donje Dubrave, Krbulja 28,
9. Krešimir Horvat iz Donje Dubrave, Trg Republike 13,
10. Mateja Pongrac iz Donje Dubrave, Međimurske čete 32.

Sve prijave dostavljene su u roku za dostavu ponuda.

Nakon otvaranja i pregleda svih prispjelih prijava na natječaj, članovi Povjerenstva utvrdili su, da je uz svih deset prijava dostavljena tražena dokumentacija.
Nakon što su utvrđene prijave koje udovoljavaju uvjetima natječaja, Povjerenstvo je sukladno članku 6. gore navedene Odluke o mjerama poticanja za uređenje nekretnina, jednoglasno je utvrdilo slijedeći 
P R I J E D L O G
za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina
koje su stečene-kupljene-darovane u 2016. godini

Predlaže se Općinskom načelniku, da slijedećim osobama dodijeli poticaje za uređenje nekretnina koje su stečene-kupljene-darovane u 2016. godini:

1. Željko Brljak iz Donjeg Vidovca, M. Zvonara 2,
2. Srna Bogomolec iz Donja Dubrave, Murska 16,
3. Željka Čižmešija iz Donje Dubrave, Međimurske čete 10,
4. Viktorija Ribić iz Done Dubrave, Brodarska 43,
5. Nikola Radmanić iz Donje Dubrave, 3. travnja 25,
6. Darinka Mišković iz Donje Dubrave, Mlinarska 11
7. Romeo Čituš iz Donje Dubrave, Matije Gupca 13,
8. Kristina Kvakan iz Donje Dubrave, Krbulja 28,
9. Krešimir Horvat iz Donje Dubrave, Trg Republike 13,
10. Mateja Pongrac iz Donje Dubrave, Međimurske čete 32.


Sjednica Povjerenstva završila je u 19:50 sati.

Natrag