Predložite svoje kandidate za općinska priznanja - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Sukladno donesenoj Odluci Općinskog vijeća  o javnim priznanjima, pozivamo mještane da Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja predlože kandidate zaslužne za postignute rezultate u prethodnoj 2015. godini. Javna priznanja dodjeljuju se građanima Općine Donja Dubrava i drugim osobama, udrugama, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i pravnim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose razvoju, kao i ukupnom boljitku građana Općine Donja Dubrava, pojedinih njezinih djelatnosti, ili u znak počasti ili zahvalnosti. Također ona se mogu dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, županija, međunarodnih organizacija i organizacija drugih država ili njihovim tijelima. 
Molimo Vas da svoje prijedloge sa pismenim obrazloženjem dostavite u Općinu Donja Dubrava do 01. lipnja 2016. godine.

Natrag