Žalba cehmeštra „Velikog ceha“ - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Ponukan privremenim  prestankom rada dobravskog ceškog društva na ukopu naših sumještana, Slaven Ujlaki nam je dostavio žalbu na odluku o zabrani djelovanja  „Velikog ceha“ iz 1950. godine. Te je godine Povjereništvo unutrašnjih poslova Kotara Narodnog odbora Prelog, zabranilo rad naših ceških i oni su se žalili pravnom odjelu Ministarstva unutrašnjih poslova u Zagrebu. Odgovor na žalbu nije nađen u arhivi. Očito da je bio pozitivan, čim su ceški nastavili s radom. Dokument nije potpisan, tako da se ne zna tko je „cehmešter“ koji je pisao žalbu. S.F.S.N. na kraju žalbe je „Smrt fašizmu, sloboda narodu“. U to doba to je, očito bio, neizostavni dodatak svakog dopisa. Prijepis žalbe možete pročitati u nastavku.
"Veliki ceh"                                                                                     D. Dubrava, 8.5.1950.
Donja Dubrava
Žalba proti zabrane djelovanja


                                             Ministarstvu unutrašnjih poslova pravni odjel Zagreb


Potpisani se u ime Velikog ceha kao cehmešter žali protiv rješenja Kotara Prelog-povjereništvo Unut. Poslova br.2949/50 od 24.4.1950, kojim se zabranjuje djelovanje iz slijedećih razloga:

1. Obrazloženje je krivo pošto smatra ¨"Veliki ceh" društvom kako bi prema njegovom shvaćanju imalo karakter udruženja u smislu propisa zakona o udruženjima, zborovima i drugim javnim skupovima.

2. Veliki ceh osnovan je za doba Marije Terezije kao humanitarna ustanova u svrhu pristojnog pokapanja mrtvaca.

3. Od postanka 1778-1950. nije nijedna vlast ove ustanove smatrala društvom niti je zvala koga na davanje bilo kakvog izvještaja.

4. Ako je trebalo moliti za dozvolu djelovanja, bila je dužnost nadležne vlasti da cehmeštra obavijesti odnosno na to upozori.

5. Svrha: Pristojno pomagati mrtve sprovoditi na groblje je kulturna pomoć državnoj vlasti.

6. Članovi ceha imaju dužnost sudjelovati kod sprovoda naravski imadu pravo besplatno biti sahranjeni s članovima porodice.

7. Sredstva za uzdržavanje su prinosi koje davaju zahtjevajuće stranke kao minimalno odštetu za kola, vozača i radnu odštetu (zamuda radnog vremena).

Iz svega ovoga jasno slijedi, da Velikog ceha ne tiče krivnja te zato nije opravdan postupak kot. NO-a povjereništva unutrašnjih poslova. Očekuje se da će Ministarstvo unutrašnjih poslova-pravni odjel-udovoljiti ovoj žalbi te poništiti obrazloženje kot.NO-a da može tako Veliki ceh nastaviti nesmetano svoje humanitarno -kulturno djelovanje iz zdravstvenih razloga u sveuspjeh  državne vlasti.


                                                     S.F.S.N.

P.S.Ako pak želi državna vlast da se Veliki ceh preosniva u društvo neka šalje svoje upute pa će se prema tomu moči znati ravnati.

Natrag