Izrađen elaborat horizontalne i vertikalne prometne signalizacije za dio Podravske ulice i ulice M. Gupca - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Zbog sigurnosti kretanja pješaka i biciklista u prometu, Općina Donja Dubrava izradila je elaborat za dio državne ceste DC 20 u Ulici Matije Gupca (2), te u Podravskoj ulici. Elaboratom je dan prijedlog tehničkog rješenja dopune prometne signalizacije, te prijedlog tehničkog rješenja za iscrtavanje pješačkog prijelaza i postave odgovarajuće signalizacije prema važećim pravilnicima. Na spomenuti elaborat dana je suglasnost Policijske uprave Međimurske. Izradu elaborata izvršila je projektantska kuća MEĐIMURJE PROJEKT d.o.o. iz Čakovca, a trošak izrade Općinu je stajao 4.375 kuna. Obzirom da su za navedene lokacije nadležne državne ceste, sukladno dogovoru one će izvršiti radove iscrtavanja pješačkih prijelaza prilikom prvog sljedećeg dolaska u Donju Dubravu, a ujedno će se brinuti i o održavanju pješačkih prijelaza.

Natrag