Poziv domaćinstvima koja imaju studenta - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

„Pre-kom“ d.o.o. Prelog poziva domaćinstva koja imaju studenta da mogu podnijeti zahtjev za smanjenje cijene odvoza smeća 20%. Uvjet je da domaćinstvo broji 3 i više članova i da imaju obje kante zadužene.  Zahtjevi se podnose u prostorijama Pre-koma uz predočenje potvrde o upisu na fakultet, najkasnije do 30.12.2015. godine i vrijede godinu dana.

Natrag